ELEKTRONSKO UČENJE

 

 

LINKOVI

Brojač poseta:

 

 

fg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenici organizovali panel diskusiju „I ja imam san“

 

Panel diskusija o socijalno ugroženim učenicima „I ja imam san“ održana je u našoj školi 26.2.2015. Pored predstavnika škole, Centra za socijalni rad i lokalne samouprave, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Zbog sve većeg broja mladih koji žive u teškim uslovima, učenici ove škole uz podršku profesora, pokrenuli su inicijativu za organizovanje panel diskusije, koja ima za cilj osnaživanje i aktivno uključivanje učenika iz socijalno ugroženih porodica u omladinske organizacije i društveni život grada.
Dr Milovan Šuvakov, posebni savetnik ministra prosvete, otvorio je panel pohvalom učeničke inicijative, jer smatra da su vršnjaci ponekad najobjektivniji  u detektovanju potreba, a da je na institucijama da te potrebe nadomeste. Gospodin Šuvakov je pohvalio i rad veoma uspešnih učeničkih kompanija ove tehničke škole, kao i primer nesebične namene tih sredstava za potrebe socijalno ugroženih učenika.
Prof. dr Zorana Lužanin izjavila je da u škole mora pored obrazovne da se vratii vaspitna uloga, takođe da učenici nisu jedini sa kojima mora da se radi, jer su roditelji najveći partneri nastavnicima a potpuno su marginalizovani i na njihovoj obuci ne radi niko. Gospođa Lužanin dodala je i da posledice socijalne isključenosti mogu biti veoma velike, i da je za svako dete neophodno da se obrazuje ali i da provodi vreme sa svojim vršnjacima u školi, te da je pokretanje  akcije za dodelu besplatnih kartica za prevoz za socijalno najugroženije učenike, kako bi uopšte nastavili školovanje, veoma bitna stvar.
„Ministarstvo prosvete ima jako puno humanitarnih akcija, a jedna od poslednjih u nizu jeste nabavka besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole. I to nije kraj. U planu imamo i dalje rešavanje problema socijalno ugroženih učenika.“
Saša Petronijević, direktor Direkcije za javni gradski i prigradski prevoz Niša pozvao je roditelje socijalno ugroženih učenika na sastanak na temu nabavke besplatnih mesečnih kartica za prevoz. Direktorka naše škola gđa. Slavica Jukić, ističe kako je ponosna na učenike koji su sami inicirali ovu panel diskusiju, ali i kako se nada da će ova panel diskusija doneti neka rešenja. Predstavnica centra za socijalni rad gđa. Dušica Jovanović, iznela je zastrašujuće podatke.
Sajt panel diskusije:
www.ijaimamsan.tk