ELEKTRONSKO UČENJE

 

 

LINKOVI

Brojač poseta:

 

 

fg

 

 

 

 

 

 

Naša škola uvela elektronsku katalogizaciju biblioteke

Pored niških gimnazija, i naša škola odnedavno koristi mogućnosti elektronske katalogizacije knjiga u okviru E-biblioteke. Svi učenici mogu da preuzmu svoje članske kartice sa bar-kodovima u prostorijama školske biblioteke i svakog puta kada uzimaju knjigu, uz pomoć čitača bar-kodova, mogu da je preuzmu veoma brzo i  lako. Biblioteka je, inače, opremljena svom potrebnom lektirom i najnovijim naslovima svetske i domaće književnosti, jer  godišnje,u proseku, nabavimo oko stotinak novih knjiga, na šta smo jako ponosni.
U okviru projekta, studentski tim  E-bibliotekerazvio je poseban softver kojim je omogućena efikasna katalogizacija knjiga. Softver je rađen po svetskim standardima, tako da zadovoljava kako vizualnu jednostavnost, tako i veliku brzinu obrade podataka. Interfejs je izdeljen na ključne segmente kako ne bi opterećivao korisnika trenutno nepotrebnim sadržajem. Formirana je i baza podataka o svim postojećim knjigama. U svakom trenutku, mogući su pretraga, izmena i štampanje podataka iz baze, čime je eliminisana potreba za vođenjem ručne evidencije. Knjige su obeležene jedinstvenim bar-kodovima tako da je proces izdavanja znatno ubrzan i pojednostavljen, a moguće je i rezervisanje knjiga od kuće. Štampanje kodova se takođe vrši direktno iz programa.


Želimo vam srećan rad sa novim e- bibliotekama!