ELEKTRONSKO UČENJE

 

 

 

LINKOVI

Brojač poseta:

 

 

fg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

 

 

 

 

Javna nabavka - jun 2016.

Izvođenje vodoinstalaterskih i sanitarnih radova i radova na postavljanju podnih i zidnih obloga u objektu MTŠ „15. maj“ u Nišu.

Poziv za podnošenje ponude za portal UJN - preuzmi ovde

Konkursna dokumentacija MTŠ "15. maj" - preuzmi ovde

 

 

 

Javna nabavka - maj 2016. 

Izvodjenje radova na krovu i drugih posebnih gradjevinsko-zanatskih radova na objektu Mašinsko tehničke škole "15.maj" u Nišu.

 

Poziv za podnošenje ponude za portal UJN - preuzmi ovde

Konkursna dokumentacija MTŠ "15. maj" - preuzmi ovde

 

 

 

Javna nabavka: izvođenje građevinsko-zanatskih radova na popravci električne instalacije i dela fasade

 

Poziv za podnošenje ponude za portal UJN - preuzmi ovde

Konkursna dokumentacija MTŠ "15. maj" - preuzmi ovde

 

 

 

28. 11. 2013. -Javna nabavka: nabavka desktop računara

 

Poziv za podnošenje ponude za portal UJN - preuzmi ovde

Konkursna dokumentacija MTŠ "15. maj" - preuzmi ovde

 

 

10. 12. 2013. -Poništavanje postupka javne nabavke: nabavka desktop računara

 

Odluku o poništavanju postupka javne nabavke-preuzmi ovde

 

 

 

25. 3. 2014. -Javna nabavka: nabavka električne energije

 

Poziv za podnošenje ponude za portal UJN - preuzmi ovde

Konkursna dokumentacija MTŠ "15. maj" - preuzmi ovde