ELEKTRONSKO UČENJE

 

 

LINKOVI

 

Brojač poseta:

 

 

fg

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih u MTŠ "15.maj"
ooo


Mašinska tehnička škola “15.maj“ se bavi obrazovanjem vanrednih učenika za područje rada mašinstvo i obrada metala i obrazovne profile za koje je verifikovana. Moramo istaći izvanrednu saradnju sa radničkim univerzitetima i školama širom bivše Jugoslavije. Ispiti se organizuju u četiri godišnja ispitna roka: januarskom, aprilskom, junskom i avgustovskom. Rad na obrazovanju se ostvaruje u skladu sa Zakonom o srednjoj školi i Statutom škole i Pravilnikom o načinu organizovanja i sprovođenja ispita redovnih i vanrednih učenika. Na radu u vanrednoj delatnosti angažovani su svi radni ljudi škole, od rukovodećeg osoblja preko pravnog i administrativnog osoblja pa sve do glavnih izvršioca- profesora i nastavnika škole. U okviru obrazovanja odraslih i osposobljavanja za rad, u našoj školi se vrši:


1.) PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA (za III i IV stepen stručne spreme)

2.) SPECIJALIZACIJA ( za V stepen stručne spreme)

 

1.) PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA (za III i IV stepen stručne spreme)

Prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u našoj školi moguće je završiti za sledeće obrazovne profile:
-Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje (IV stepen)
-Tehničar mašinske energetike (IV stepen)
-Opšti tehničar (IV stepen)
-Mehaničar grejne i rashladne tehnike (III stepen)
-Mehaničar gaso i pneumoenergetskih postrojenja (III stepen)
-Mehaničar termoenergetskih postrojenja (III stepen)
-Bravar (III stepen)

2.) SPECIJALIZACIJA ( za V stepen stručne spreme)

Specijalizaciju našoj školi moguće je završiti za sledeće obrazovne profile:
-Alatničar- specijalista
-Bravar- specijalista
-Mehaničar gaso i pneumoenergetskih postrojenja- specijalista
-Mehaničar termoenergetskih postrojenja- specijalista