ELEKTRONSKO UČENJE

 

 

LINKOVI

Brojač poseta:

 

 

fg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenički parlament

Šta je učenički parlament?
Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.
Zbog čega je značajno postojanje učeničkih parlamenata?
-Zato što učenici najbolje razumeju svoje potrebe.
-Zato što najbolje prepoznaju svoje probleme i probleme svojih vršnjaka te u tom smislu mogu da omoguće školi da im što bolje izađe u susret.
-Zato što učenički parlament pruža mogućnost učešća svih učenika bez obzira na rasnu, versku, nacionalnu, imovinsku ili polnu pripadnost.
-Zato što se kroz učenički parlament lakše čuje glas svih grupa i podgrupa u školi, bilo da su u pitanju izbeglice, interno raseljena lica, manjinske grupe ili lica sa smetnjama u razvoju.
-Zato što mladi treba da učestvuju u procesu odlučivanja, jer na taj način jačaju svoje samopouzdanje i postaju odgovorne ličnosti.
-Zato što će se školske odluke bolje i spremnije realizovati.
-Zato što se razvija demokratsko društvo i pravednije uređuje školski život.
-Zato što se tako poboljšava odnos i saradnja između učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnih saradnika.
-Zato što to utiče na njihovu bolju informisanost.

-Zato što sa svojim idejama mogu da pokrenu i realizuju projekte u saradnji sa organima škole.
-Zato što mogu da pokrenu pitanja značajna za učenike u lokalnoj zajednici.

Učenički parlament postoji godinama unazad u PTŠ“Milutin Milanković“. Parlament ima svoj poslovnik i prostor gde se održavaju sastanci. Na prvoj konstitutivnoj sednici Učeničkog parlamenta usvojeni su: Statut UP, Pravilnik o radu UP, Poslovnik o radu UP, kao i godišnji plan rada UP. Učenički parlament čine po dva učenika iz svakog odeljenja, pri čemu su izglasani predsednik, potpredsednik, sekretar i rukovodioci sledećih odbora:


1. Odbor za sport

2. Odbor za saradnju sa drugim školama

3. Odbor za unapređenje rada škole

4. Odbor za za zabavu u školi

5. Odbor za organizovanje edukacija u školiSvaki od ovih odbora je veoma aktivan i zastupljen u oblasti za koju je zadužen. Svake godine odbor za saradnju sa drugim školama i odbor za sport sprovode razne turnire u fudbalu, košarci, odbojci...
Odbor za edukaciju stupio je u kontakt sa Crvenim krstom, omladinskom organizacijom „Jazas“, Centrom za zaštitu devojaka, ustanovom „Mara“, tako da su sprovedene edukacije na nivou cele škole u vezi sa zaraznim bolestima, narkomanijom, zlostavljanjem...
Kao jednu od većih akcija izdvojili bi smo humanitarnu donaciju za otkrivanje vakcine protiv dečije paralize koja je organizovana na nivou svih srednjih ali i osnovnih škola. Učenici svih parlamenata dogovorili su se da novac namenjen donaciji prikupe u istom danu i na taj način, na nivou grada obeleže taj humani čin. Akcija je veoma uspešno sprovedena u delo i saradnja izmedju svih parlamentaraca koji pripadaju UP je bila na zavidnom nivou.
Učenički parlament veoma animira ostale učenike i profesore u školi angažujući ih u aktivnostima obeležavanja bitnijih dana u godini, kao što su Nova godina, Dan borbe protiv side, Dan zaljubljenih, Dečija nedelja, Dan borbe protiv trgovine ljudima...
Predsednica UP je 2011. Godine prisustvovala sastanku svih parlamenata u Nišavskom okrugu koji je priredio gradonačelnik Niša. Na početku svake godine tokom septembra iznova se populariše njegov rad i pozivaju se učenici da u svojim odeljenjima izaberu po dva predstavnika.

Radionica za izradu nakita

Na zahtev učeničkog parlamenta, prostor nekadašnje biblioteke sada služi kao radionica za izradu nakita. Bilo je zadovoljstvo videti kako se prave prve minđuše, narukvice, ogrlice. Ne tvrdimo da su savršeni ovi primerci nakita. Ono što tvrdimo je da smo se dobro zabavili, da smo se trudili i da se trudimo da budemo sve bolji.

Rad ove radionice za izradu nakita finansiran je iz sredstava prikupljenih od "učeničkog dinara" kao i od nekih manjih donacija. Planovi su da se od zarade ostvarene prodajom nakita deo odvoji za humanitarne svrhe, a manji deo da se iskoristi za samofinansiranje radionice.

 

Pogledajte neke od akcija koje je organizovao učenički parlament: