ELEKTRONSKO UČENJE

 

 

LINKOVI

 

Brojač poseta:

 

 

fg

 

 

 

 

 

Web tim u našoj školi

 
 

Web tim u našoj školi postoji već 10-tak godina. U ovoj sekciji radilo je do sada dosta učenika. Web tim se bavi obradom materijala za sajt, kao i kreiranjem svih elementa sajta. Osim proučavanja web dizajna, učenici ove sekcije bavili su se i obradom različitih fotografija, kao i obradom video zapisa. Nadamo se da vam rezultati rada ove sekcije dopadaju.

 

 

Rad učenika naše škole: film MTŠ 15.maj